นพ.จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารศัลยศาสตร์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2548: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2552: ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2555: กุมารศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
  • สาขากุมารศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2555


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล