นพ.จิรชัย อมรไพโรจน์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา และผ่าตัดโรคกระดูกและข้อทั่วไป


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล