พญ.ดวงกมล ปัทมเรขา

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2552: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2558

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล