นพ.ฉัตรชัย เจริญศรี

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป,

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล