พญ.ชาลิณี เทียนศิริ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (เกียรตินิยม อันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

โรคติดเชื้อในเขตร้อน
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรคของนักท่องเที่ยว
ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
โรคติดเชื้อทั่วไป

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป,โรงพยาบาลนครหลวง, อยุทธยา, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล