นพ.กัปตัน วิริยะลัพภะ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา สาขาจอประสาทตา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การรักษาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • การผ่าตัด Refractive Lens Exchange (RLE)
  • การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ (ใช้ทุนปีที่ 1-4) ภาควิชาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์ (ใช้ทุนปีที่ 5) ภาควิชาจักษุวิทยา, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), ประเทศไทย
  • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล