ทพญ.บุษรา เจษฎาปกรณ์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมรากฟัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • โรงพยาบาลเคียนซา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล