พญ.เบญจวรรณ สกุลสุจิราภา

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2549: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2555: อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2560: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2560

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

2549-2550: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
2550-2551: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลเวียงสระ, ประเทศไทย
2551-2552: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม, ประเทศไทย
2555-2558: แพทย์อายุรกรรม, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน, ประเทศไทย
2017- ปัจจุบัน: แพทย์อายุกรรมโรคติดเชื้อ, โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์, ประเทศไทย
ปัจจุบัน: แพทย์อายุกรรมโรคติดเชื้อ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล