นพ.อนุรักษ์ คำทอง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2549: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันพระบรมราชชนก, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • 2550: แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
 • 2555: อายุรศาสตร์, แผนกอายุรกรรม, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • 2558: ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
 • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2558

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2551-2555: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลท่าศาลา, ประเทศไทย
 • 2558-ปัจจุบัน: อายุรแพทย์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

เกียรติประวัติ

 • 2558: ได้รับรางวัลสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย: AMNESIA GLOBAL TRANSIENT AMNESIA ในสถาบันการศึกษาไทย

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ

 • 2549: แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • 2558: สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 • 2558: สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล