พญ.อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2544: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
  • 2546: จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2548


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล