นพ.อนันต์ เสนาธรรม

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะจากฟิล์มเอ็กเรย์

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล