พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2554: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2560: กุมารเวชศาสตร์, แผนกกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย
  • 2563: กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเด็ก, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเด็ก ประเทศไทย, 2563

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล