สิทธิข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง

ลำดับ รายการ นอน รพ. (คืน) ผู้ป่วยร่วมจ่าย
1 การส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี 2 92,000
2 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว 2 86,200
3 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง 2 86,200
4 การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 2 ข้างด้วยกล้อง 2 147,200
5 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก 2 39,000
6 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก 1 32,000
7 การผ่าตัดอัณฑะค้าง 1 32,000
8 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร 2 47,000
9 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก 2 44,000
10 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร 1 54,000
11 การตัดหูรูดทวารหนัก 3 74,000
12 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 4 172,000
13 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 5 185,000
14 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน 7 205,000
15 การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ 2 200,000
16 การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 3 175,000
17 การคลอดและการช่วยคลอด 2 46,000
18 การคลอดและการช่วยคลอด+การทำหมัน 2 61,000
19 การผ่าตัดคลอด 3 53,400
20 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน 3 56,400
21 การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง 2 105,000
22 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด 3 67,000
23 การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง 2 108,000
24 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด 3 67,000
25 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง 2 88,000
26 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) 3 23,000
27 การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย) 4 55,300
28 การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต 2 118,000
29 การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต 3 123,000
30 การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ 1 55,300
31 การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง 2 94,000
32 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง 2 102,000
33 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง 1 37,500
34 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีอื่น 1 43,400
35 การผ่าตัดซ่อมจอประสาทตาลอก 2 126,400
36 การผ่าตัดท่อน้ำตา 2 135,300
37 การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ 10 226,000
38 การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด 10 232,000

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • ติดต่อ รพ. กรุงเทพภูเก็ต เพื่อตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ บัตรข้าราชการ
  • ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัย สำหรับการเตรียมตัวรับการผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทำประวัติการรักษา
  • เข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย
  • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมการตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัดทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ และเวชภัณฑ์ 3  (วัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่ติดตัวผู้ป่วย)
  • เงื่อนไขการรับการผ่าตัดเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล