แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ใน 10 ปีข้างหน้า โดยนำข้อมูลมาคำนวณเป็นคะแนน(Diabetis risk score: DRS)  จากฐานข้อมูลการสำรวจสุขภาพคนไทยด้วยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ .2552

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง คำแนะนำ
≤ 6 คะแนน น้อย (0-5%) คลิกอ่าน
7 – 9 คะแนน น้อย – ปานกลาง (6-10%) คลิกอ่าน
10 – 12 คะแนน ปานกลาง – สูง (11-20%) คลิกอ่าน
13 – 14 คะแนน สูง (21-30%) คลิกอ่าน
≥ 15 คะแนน สูงมาก (≥ 30%) คลิกอ่าน

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล