แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตร Expatriate Privilege

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Expatriate Privilege เท่านั้น
จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตหรือใกล้เคียง


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล