เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย

พ.ร.บ. คุ้มครองทันที 30,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย
(วงเงินคุ้มครองสูงสุด 304,000 บาท กรณีมี พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ)

พ.ร.บ. คืออะไร?

พ.ร.บ. คือ ประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคัน “ต้องทำ” เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำอย่างไร?

 • แจ้งเหตุ กดโทร 1719 สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
 • นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ใช้สิทธิ์การรักษาได้ที่ไหนบ้าง?

 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลดีบุก

ค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด)

 • บาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ ได้รับ 35,000 บาท
 • สูญเสีย/ทุพพลภาพถาวร ได้รับ 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน (จ่ายหลังพิสูจน์ถูกผิดแล้ว)

 • บาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ
  • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
 • สูญเสีย/ทุพพลภาพถาวร ได้รับ 300,000 บาท

กรณีบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
(ยกเว้นผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)

เอกสารขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.

 • สำเนากรมธรรม์รถ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ

หมายเหตุ พ.ร.บ. ต้องไม่หมดอายุ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล