ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการบาดเจ็บหลายระบบ (หลายอวัยวะ) ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากมีความล่าช้าจะส่งผลต่อการเกิดความพิการและเสี่ยงถึงชีวิตได้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มุ่งมั่นพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์อุบัติเหตุจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงสูงอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดความพิการและเสียชีวิต

ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
*อ้างอิง: American College of Surgeons: National Trauma Data Bank (NTDB) – Annual Report 2016

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ Injury Severity Score (ISS)

ISS 1 – 8 กลุ่มผู้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย (Minor) ไม่ควรเสียชีวิต
ISS 9 – 15 กลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บปานกลาง (Moderate) ไม่ควรเสียชีวิต
ISS 16 – 24 กลุ่มที่มีอาการหนัก (Serious) อัตราการเสียชีวิตต้องน้อยกว่าร้อยละ 5
ISS > 24 กลุ่มที่มีอาการหนักมาก (Severe) อัตราการเสียชีวิตต้องน้อยกว่าร้อยละ 25

*อ้างอิง: American College of Surgeons. National Trauma Data Bank Annual Report 2016;4;70-20.

**อ้างอิง: Trauma.org (Internet).2019 (cited 2019 April 01).Available from:http://www.trauma.org/archive/index.html

ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำนวน 16,495 ราย กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงบาดเจ็บหนัก (ISS 1 – 24) จำนวน 16,443 ราย ได้รับการรักษาและรอดชีวิตทั้งหมด สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มที่มีอาการหนักมาก (ISS > 24) จำนวน 35 ราย ผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก ด้วยความพร้อมและศักยภาพของทีมผู้เชี่ยวชาญศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ให้การรักษาผู้บาดเจ็บในกลุ่มดังกล่าว โดยมีการรอดชีวิตมากถึงร้อยละ 64

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล