icon  

ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต ให้บริการการฟอกไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งศูนย์ของเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสงบเหมาะสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว อีกทั้งศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ตแห่งนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไตที่ได้รับการรับรอง

บริการของศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต

 • การขจัดสารเสพติดและสารพิษ
 • ขจัดน้ำส่วนเกินให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและน้ำท่วมปอด
 • ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยการฟอกไต
 • ภาวะตับล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งต้องได้รับการฟอกตับ
 • รักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • โรคภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองและโรคทางโลหิตวิทยาที่ยากแก่การรักษาด้วยวิธีแบบเดิม

การบริการอื่นๆ

 • การใส่สายสวนหลอดเลือดแบบสองสายเพื่อการฟอกเลือดทั้งชนิดชั่วคราวหรือกึ่งถาวร
 • การจัดการท่องเที่ยวทางการแพทย์: บริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือเป็นส่วนตัว และต้องการรับการรักษาด้วยการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม
 • การปลูกถ่ายไต: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีบริการที่เป็นเลิศ เพื่อการบริการปลูกถ่ายไตให้กับท่าน
 • การผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อใช้สำหรับการฟอกเลือด ทั้งแบบที่ใช้เส้นเลือดของผู้ป่วยเอง (AV fistula) และแบบที่ใช้เส้นเลือดเทียม (AV graft)
 • การวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดตีบตันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีและให้การรักษาเส้นเลือดตีบ หรือลิ่มเลือดอุดตันด้วยการรังสีร่วมรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

หมายเหตุ:

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาแบบเดิม: 7,000* บาท
 • เครื่องออนไลน์ hemodiafiltration (HDF): 8,000* บาท
  * ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  * ราคานี้ไม่รวมถึงการตรวจรักษาอื่นๆ ที่เพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเงื่อนไขทางการแพทย์
รักษาไต

ล้างไต

 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต, ชั้น 2, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ที่ศูนย์ของเราให้บริการรักษาแบบครบวงจร ด้วยการวินิจฉัยและการรักษาโรคไตที่ทันสมัย ความสะดวกสบายของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ของเรา ท่านจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ยินดีให้บริการท่านด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ สิ่งอำนวยความสะดวกของเรามีดังนี้:

การฟอกไตแบบออนไลน์เอชดีเอฟ  (Online HDF)
การฟอกไตแบบเดิมใช้หลักการแพร่ (diffusion) เพื่อกำจัดสารพิษ แต่การฟอกไตแบบใหม่ที่เรียกว่าออนไลน์เอชดีเอฟนั้นใช้หลักการพา (convection) ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม กล่าวคือการฟอกไตแบบเดิมทำการกำจัดสารพิษในเลือดที่เป็นสารละลายขนาดเล็กได้เท่านั้น แต่การฟอกแบบใหม่นี้สามารถกำจัดสารละลายขนาดกลางและใหญ่ได้ด้วย ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ตของเราใช้เครื่องไตเทียมที่มีความทันสมัย Fresenius 5008S สำหรับการฟอกไตแบบออนไลน์เอชดีเอฟ

สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การฟอกไตแบบออนไลน์เอชดีเอฟนี้ (Online HDF) ถือเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด โดยมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าการฟอกไตแบบเดิมดังต่อไปนี้

 • เพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดของเสียในเลือด
 • ช่วยให้ภาวะโลหิตจางดีขึ้นและลดปริมาณการใช้ฮอร์โมนอีริธโธพอยอีตินกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
 • ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตในขณะฟอกไตมีเสถียรภาพสูงสุด ลดการเกิดความดันโลหิตต่ำขณะฟอกไต
 • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ลดปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกาย
 • ดังนั้น การฟอกไตแบบออนไลน์เอชดีเอฟนี้จึงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นระบบบูรณาการที่สร้างขึ้นมาเพื่อการฟอกไตที่ยั่งยืนเพื่อวันนี้และวันข้างหน้า

การฟอกไตแบบปกติ
ศูนย์ของเราใช้เครื่องไตเทียมรุ่น Fresenius 4008S สำหรับการฟอกไตแบบเดิม ซึ่งเครื่องรุ่นนี้สามารถบอกความพอเพียงของการฟอกไต (Kt/V) แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และความพอเพียงในการฟอกเลือดสูงสุด

การฟอกตับ
การฟอกตับทั้งแบบการดูดซับพลาสม่าและแบบ MARS

การรักษาโดยวิธีการกรองของเสียออกจากเลือด (Therapeutic Apheresis)
การรักษาโดยวิธีการกรองของเสียออกจากเลือด กระบวนการกรองพลาสมาในเลือด (Plasmapheresis) การแลกเปลี่ยนพลาสม่า การกรองพลาสมาในเลือดด้วยตัวกรอง 2 ชั้น (DFPP) การดูดซับพลาสมา (immunoadsorption) และการกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเลือด (leukocytapheresis)

การรักษาผู้ป่วยวิกฤติโรคไต
ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ตของเรามีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตทั้งที่รักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ทั้งการฟอกไตแบบเฉียบพลัน การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (CVVHD, CVVH, CVVHDF) การฟอกตับและการรักษาโดยวิธีการกรองของเสียออกจากเลือด

ระบบน้ำที่ใช้สำหรับการฟอกไต
ระบบน้ำของเราสามารถผลิตน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด (ultrapure) ตามมาตรฐานของสมาคม AAMI และยังมีระบบน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่ล้างไตเฉียบพลันที่ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU)

น้ำยาฟอกไตหรือสารไดอัลไลเสท (Dialysate)
ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ตมีน้ำยาฟอกไตใช้ผสมกับน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกไตที่ได้มาตรฐาน และมีหลายสูตรทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้เรายังมีห้องพร้อมให้บริการทั้งแบบห้องพิเศษ ที่มีความเป็นส่วนตัวและห้องรวม โดยแต่ละห้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

 • เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 • โทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดีที่มีความเป็นส่วนตัว
 • หน้าจอตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดชีพจร และเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Cardiac OperatingCardiac OperatingCardiac Operating

 

Mr. Koichi Sumi, Tokyo, Japan

ฟอกเม็ดเลือดแดง

Mr. Cortin Pascal, France.

ฟอกไต, ฟอกเม็ดเลือดแดง

Mr. Yoshihiro Iwanaga, Japanese

ฟอกไต

Ms. Ursula Gassman

ฟอกไต

Mr. Robert

รักษาด้วยการฟอกไต

Ms. Betty

การฟอกเม็ดเลือดแดง

Mr. Maxim

การฟอกเลือด

เวลาทำการ

ศูนย์ไตเทียมกรุงเทพภูเก็ต (ชั้น 2)
เปิดบริการวันอาทิตย์ – วันศุกร์
แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
ช่วงเช้า : 07.30 – 11.30 น.
ช่วงบ่าย : 12.00 – 16.00 น.
ช่วงเย็น : 16.30 – 20.30 น.
หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
(วันเสาร์หยุด)

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1260,
076 361 000 ต่อ 1260

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล