icon  

ศูนย์สุขภาพทางใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์สุขภาพทางใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์สุขภาพทางใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และส่งเสริมป้องกันด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด และการให้คำปรึกษา การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคในแต่ละบุคคล

 การรักษาและบริการ

ศูนย์สุขภาพทางใจพร้อมให้บริการปรึกษาด้านจิตเวชและจิตวิทยาโดยมีบริการ ดังนี้

 • ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ
 • โรคซึมเศร้า
 • ปัญหาด้านความวิตกกังวล
 • โรคตื่นตระหนกหรือแพนิก
 • โรคเครียด โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
 • โรคทางความคิด
 • โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
 • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
 • ปัญหาการใช้สารเสพติด ,สุรา, บุหรี่
 • บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ
 • ปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกาย

ศูนย์สุขภาพทางใจให้บริการปรึกษาด้านจิตใจและสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น ดังนี้

 • ปัญหาด้านสมาธิและความจำ สภาวะบกพร่องด้านเชาวน์ปัญญา
 • ความถนัดในเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้
 • ความผิดปกติทางสุขภาพจิต
 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก/ภาวะออทิสซึม
 • ปัญหาด้านการเรียนรู้
 • การให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา
 • การเลี้ยงดูและการปรับพฤติกรรมทั่วไป
 • การออกแบบการศึกษา การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program; IEP)
ปัญหาสุขภาพจิต

สุขภาพจิต

เลิกบุหรี่

ศูนย์สุขภาพทางใจให้บริการปรึกษาและตรวจประเมินในด้าน

 • ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา กระบวนการคิด ความจำ และการเรียนรู้
 • การทดสอบบุคลิกภาพ
 • การทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต และบุคลิกภาพพื้นฐาน
 • บุคลิกภาพและรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ศูนย์สุขภาพทางใจ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 8 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์สุขภาพทางใจเน้นความเป็นส่วนตัว ปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น:

 • ห้องตรวจวินิจฉัยที่มีความเป็นส่วนตัว
 • พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวภายในศูนย์ ด้วยบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลาย

เวลาทำการ

ศูนย์สุขภาพทางใจ (ชั้น 2)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1023,
076 361 000 ต่อ 1023

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล