โปรแกรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Royal Antioxidants & Micronutrients Plus)

“คงความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับคุณตราบนานเท่านาน”

ไม่มีมนุษย์คนใดที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การนอน ความเครียด อาชีพ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีร่างกายที่แตกต่างกันโดยชัดเจน ดังนั้น ก่อนการให้การรักษาหรือผลิตอาหารเสริม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องตรวจเช็กเพื่อหาข้อมูลความบกพร่อง ของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกายก่อน แล้วจึงปรับวิตามิน และแร่ธาตุให้เหมาะกับผลเลือดนั้นๆ เราจึงเรียกว่า อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Supplement) นี่คือที่สุดแห่งการบริการด้านอาหารเสริมในโลกปัจจุบัน

ดังนั้น เราจึงมีบริการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Royal Antioxidants & Micronutrients & Micronutrients Plus) เพราะเราเชื่อมั่นว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และมีความสุขมาจากร่างกายและจิตใจที่สมดุล ภายใต้คำแนะนำเพื่อการดูแลที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล