โปรแกรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Royal Antioxidants & Micronutrients Plus)

“คงความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับคุณตราบนานเท่านาน”

ไม่มีมนุษย์คนใดที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การนอน ความเครียด อาชีพ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีร่างกายที่แตกต่างกันโดยชัดเจน ดังนั้น ก่อนการให้การรักษาหรือผลิตอาหารเสริม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องตรวจเช็กเพื่อหาข้อมูลความบกพร่อง ของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกายก่อน แล้วจึงปรับวิตามิน และแร่ธาตุให้เหมาะกับผลเลือดนั้นๆ เราจึงเรียกว่า อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Tailor-Made Supplement) นี่คือที่สุดแห่งการบริการด้านอาหารเสริมในโลกปัจจุบัน

ดังนั้น เราจึงมีบริการด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Royal Antioxidants & Micronutrients & Micronutrients Plus) เพราะเราเชื่อมั่นว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และมีความสุขมาจากร่างกายและจิตใจที่สมดุล ภายใต้คำแนะนำเพื่อการดูแลที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ

รายละเอียดและราคาโปรแกรม

Type
Items
Antioxidants
Micronutrients
Micronutrients Plus
Consultations Anti-Aging Medicine
Antioxidants Vitamin C (HPLC)
Vitamin A (HPLC)
Vitamin E (HPLC)
Gamma Tocopherol
Beta Carotene
Alpha Carotene
Coenzyme Q10 (HPLC)
Lycopene
Micronutrients Folate (Serum)
Vitamin B12
Chromium in Blood
(Mass Spectrometry)
Copper in Blood
(Mass Spectrometry)
Ferritin (Lab)
Magnesium
Selenium in Blood
(Mass Spectrometry)
Zinc in Blood
(Mass Spectrometry)
ADD Vitamin B1 (HPLC)
Vitamin B2 (HPLC)
Vitamin B6 (HPLC)
Malondialdehyde (MDA) (HPLC)
Glutathione (HPLC)
Vitamin D2 D3
(25_OH Vitamin D2 D3) (HPLC)
Total Selling Price (Baht)
10,606
24,570
63,050
 Package Sale  Price (Baht)
8,900
13,700
33,500

 

เวลาให้บริการและการติดต่อ

 
เวลา: วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 น. – 16.00 น.
  วันเสาร์ ตั้งแต่ 08.00 น. – 12.00 น.
  หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย, ชั้น 4, รพ.กรุงเทพภูเก็ต

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล