icon  

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในทุกเพศทุกวัย ด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างครอบคลุม

 การรักษาและบริการ

 • รักษาอาการบาดเจ็บด้วยยา
 • รักษาอาการบาดเจ็บของข้อด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง (แผลเล็ก บาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว)
 • รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • รักษาอาการปวดในบริเวณต่างๆ ของร่างกายหลังจากเล่นกีฬา
  หรือออกกำลังกาย
 • รักษาอาการไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อของร่างกายต่างๆได้ตามปกติ
 • รักษาอาการเหนื่อยผิดปกติเวลาออกกำลังกาย
 • ตรวจสุขภาพก่อนการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
  ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ตรวจความผิดปกติของหัวใจที่อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตขณะเล่นกีฬา
  หรือออกกำลังกาย ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • รับปรึกษาให้คำแนะนำในการออกกำลังกายทั่วไป
  ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • รับปรึกษาให้คำแนะนำการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก
  ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • รับปรึกษาให้คำแนะนำการออกกำลังกายเพื่อรักษาและป้องกันโรค
  เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต
 • ประเมินสมรรถภาพในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
  ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • รับปรึกษาให้คำแนะนำในการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย
  โดยเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทาน
 • ดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ทำกายภาพบำบัด เพื่อให้กลับไปเล่นกีฬา
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 เมื่อท่านมาใช้บริการที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตของเรา ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่อบอุ่น และการบริการอย่างเอาใจใส่จากแพทย์และพยาบาล

เรามุ่งมั่นที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุกท่าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่สวยงาม โอ่โถง สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ต่างๆ

 • ห้องตรวจที่มีความเป็นส่วนตัว
 • ห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 64-Slice)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI scanner)
 • ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ที่พร้อมบริการด้านการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูก

นพ.ณรงค์ พุทธราชา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก,

นพ.สยาม หาญพิพัฒน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เวชศาสตร์ฟื้นฟู - การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ, เวชศาสตร์การกีฬา,

เวลาทำการ

ศูนย์กระดูกและข้อ เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1094,
076 361 000 ต่อ 1094

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล