โครงการดูแลโภชนการให้กับนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ช่วยรักษาผ่าตัดตาให้กับน้องแพรว

3 ตุลาคม 2550
นพ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนเยาววิทย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นอกจากนี้ คณะแพทย์ยังได้ช่วยตรวจตาให้กับ “น้องแพรว” เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล วัย 5 ขวบ ที่มีความผิดปกติทางสายตา หลังจากตรวจตาน้องแพรวเรียบร้อยแล้ว คณะแพทย์ได้วางแผนการรักษาและผ่าตัดให้กับน้องแพรว เพื่อช่วยให้น้องสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข

ภาพก่อนรักษาผ่าตัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ภาพหลังการรักษาผ่าตัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

จัดกิจกรรมสันทนาการและมอบอาหารกลางวัน

พฤศจิกายน 2550 – คณะผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนเยาววิทย์

Part 3 : Yaowawit School: "Activities to keep children entertained"Part 3 : Yaowawit School: "Activities to keep children entertained"Part 3 : Yaowawit School: "Activities to keep children entertained"

จัดกิจกรรมสันทนาการและมอบอาหารกลางวัน

วันที่ 7 มีนาคาม 2551 คณะผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้จัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนเยาววิทย์อีกครั้ง

Activities to keep children entertained

Activities to keep children entertainedActivities to keep children entertainedActivities to keep children entertained

จัดกิจกรรมสันทนาการและมอบอาหารกลางวัน

Activities to keep children entertainedActivities to keep children entertained

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2551 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ร่วมกับร้านลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา และ คุณปุ๋ย (ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน) อดีตนางงามจักรวาล และอดีตนางสาวไทย เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ให้กับน้องๆ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังให้การดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพให้แก่น้องๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน โดยมีความตั้งใจร่วมกันที่จะมอบโอกาสดีๆ ให้แก่น้องๆ ที่มีปัญหาครอบครัว หรือพ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล