โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน

ต้อนรับสู่โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนแถบอันดามันได้รับความเสียหาย ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงจัดโครงการปลูกป่าโกงกางขึ้น เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่เหล่านั้นให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยตั้งเป้าว่าจะปลูกต้นโกงกางในพื้นที่เสื่อมโทรมทั้ง 3 จังหวัดอันดามัน

ปลูกป่าโกงกางที่ปากคลองทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
นพ.ก้องเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ไปปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

โดยพื้นที่แรกได้ร่วมกันปลูกป่าโกงกางที่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว บ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ใช้ต้นกล้าประมาณ 1,500 ตัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

นพ.ก้องเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ไปปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยพื้นที่แรกได้ร่วมกันปลูกป่าโกงกางที่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว บ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ใช้ต้นกล้าประมาณ 1,500 ตัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน

โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน

โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน

โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน

โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามันโครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน

สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแปลงใหม่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเตรียมลุยต่อ หลังโครงการปลูกป่าชายเลนประสบความสำเร็จ 2 ปีซ้อน เตรียมระดมอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนครั้งที่ 3 ที่จังหวัดพังงา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552

สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแปลงใหม่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแปลงใหม่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา

สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแปลงใหม่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแปลงใหม่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา

คุณปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 ได้เดินทางไปร่วมสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแปลงใหม่บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา ซึ่งได้รับความเสียหายจากสึนามิ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ หลังจากประสบความสำเร็จจากการปลูกต้นกล้าโกงกางบนพื้นที่ 10 ไร่ เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2550 และ 2551 ที่ผ่านมา

ปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วันที่ 28 พ.ย. 2552
คุณปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมอาสาสมัครทั้งคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ตลอดจนชาวภูเก็ตกว่า 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลที่ฐานทัพเรือทับละมุและร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางกว่า 3,000 ต้น บนพื้นที่ 4 ไร่ บริเวณปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในโครงการปลูกโกงกางเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3

ปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงาปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงาปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โดยได้รับเกียรติจากนางดรุณี พาลุสุข นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมกับร่วมกิจกรรมกับเหล่าอาสาสมัครในบรรยากาศเป็นกันเอง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้สานต่อโครงการนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าโกงกางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิให้คืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ รวมถึงเยาวชนและคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันที่ 8 สิงหาคม 2554
นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมปลูกต้นกล้าโกงกางในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก, โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลก่อนให้ทุกคนร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกาง ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกรักในสถาบันอันสำคัญของชาติ พร้อมกับรณรงค์สร้างความสามัคคีเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านลำแก่น จ.พังงา

วันที่ 1 สิงหาคม 2555
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” (ครั้งที่ 6) โดยมีอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ อาสาสมัครจากองค์กรภายนอก อาทิ พนักงานโรงแรมบันยันทรี และชาวบ้านลำแก่น จ.พังงา รวมกว่า 70 คน ร่วมแรงใจปลูกป่าโกงกาง จำนวน 5,000 ต้น ณ บ้านลำแก่น จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ป่าโกงกางได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากจากภัยสึนามิ ในปี พ.ศ.2547

อนึ่งโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศวิทยา และปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

ปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ปลูกป่าโกงกางปากคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชุมชน รวมถึงบุคคลากรภายในโรงพยาบาล ให้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ที่พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ตปลูกต้นกล้าโกงกางบริเวณป่าชายเลนบริเวณ หมู่ 3 ซอยป่าหลาย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล