โครงการ “โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 12 ปี 12 ตู้ยา (ยักษ์)…สู่โรงเรียน”

โครงการ "โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 12 ปี 12 ตู้ยา (ยักษ์)...สู่โรงเรียน"โครงการ “โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 12 ปี 12 ตู้ยา (ยักษ์)…สู่โรงเรียน” โดยจัดมอบตู้ยายักษ์ให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 12 โรงเรียน ซึ่งโรงพยาบาลต้องการเป็นตัวแทนของความห่วงใย จากโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนและเด็กๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาชาติในอนาคต

พิธีมอบตู้ยายักษ์ทั้ง 12 ตู้ จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงเรียนที่จะรับมอบตู้ยายักษ์ ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะโหลน เกาะนาคา เกาะมะพร้าว บ้านกะทู้ บ้านหมากปรก บ้านบางโรง บ้านบางทอง วัดโคกบ้านใหม่ บ้านแหลมทราย บ้านป่าครองชีพ บ้านคอเอน และโรงเรียนบ้านกู้กู

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะมีกิจกรรมต่อเนื่องมารองรับคือกิจกรรม “เติมยาเต็มตู้ให้หนูๆ ได้ใช้” ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้วางแผนขยายขอบข่ายให้แบ่งปันสู่โรงเรียนในจังหวัดพังงาและกระบี่ต่อไปด้วย

 

โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียน เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา

13 มิถุนายน 2551
พนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเดินทางไปมอบตู้ยา ยา เวชภัณฑ์ และทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา

มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ 

มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ 

โรงเรียนโคกวัดใหม่และโรงเรียนบ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2551
ผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วม
โครงการตะวันยิ้ม ของบริษัท วี.ซี.สปอตโปรดั๊กชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ Sunshine
Radio ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้ความรู้กับน้องๆ โรงเรียนโคกวัดใหม่และโรงเรียนบ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต อาทิ สอนวิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธีกับพี่หมีบีบวก ร่วมเล่นเกมส์และแจกของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความประทับใจให้แก่น้องๆ เป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้มอบเตียงให้แก่น้องๆ โรงเรียนโคกวัดใหม่ เพื่อใช้ในห้องพยาบาลของโรงเรียน โดยนายสุเทพ เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบท่ามกลางความยินดี เนื่องจากโรงเรียนโคกวัดใหม่ และโรงเรียนบ้านกะทู้เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน “โครงการ 12 ปี 12 ตู้ยา(ยักษ์) สู่…โรงเรียน” ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตด้วย

โรงเรียนโคกวัดใหม่และโรงเรียนบ้านกะทู้ จ.ภูเก็ตโรงเรียนโคกวัดใหม่และโรงเรียนบ้านกะทู้ จ.ภูเก็ตโรงเรียนโคกวัดใหม่และโรงเรียนบ้านกะทู้ จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
คุณปริยา จุลพงษ์, ผู้จัดการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนมอบตู้ยาและเตียงพยาบาล เพื่อร่วมในโครงการน้ำใจจากเกาะภูเก็ต สู่โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ กับเด็กนักเรียน ได้แก่ แจกอาหารกลางวันและรับประทานร่วมกัน การแสดงและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดีจาก “คุณเปลื้อง ผลากิจ” ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าเขา

โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่


โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านน้ำจืด อ.เกาะยาวน้อย จ.พังงา

มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ 14 มิถุนายน 2553
พนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เดินทางไปมอบตู้ยา ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจืด ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาวน้อย จ.พังงา เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ชมรมฟุตบอล โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และจัดแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่าง ทีมชมรมฟุตบอล โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ ทีมชมรมฟุตบอลเกาะยาวน้อย พร้อมกันนี้ยังได้เปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้แก่น้องๆ นักเรียนอีกด้วย

 

 


โรงพยาบาลมอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

มอบตู้ยาให้โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย จ.กระบี่ 21 มิถุนายน 2556
คุณนิยมพงษ์ ต่อวงศ์ (ซ้าย) หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาล เข้ามอบยาสามัญประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตามโครงการตะวันยิ้ม ปี 2556 ที่จัดโดยบริษัท วี ซี สปอต โปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ Sunshine Radio FM 96.75 MHz.

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลเข้าร่วมกับทางสถานีฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมดูแลสุขภาพกาย และใจของประชาชนในท้องถิ่น อนึ่ง โรงเรียนบ้านคอเอน เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้เคยมอบตู้ยายักษ์ให้ตามโครงการ 12 ปี 12 ตู้ยายักษ์ สู่โรงเรียน ในวาระครบรอบ 12 ปี ของโรงพยาบาล (เมื่อปี พ.ศ.2550)


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล