รักษาโรค Lobster-claw foot และทำขาเทียมให้กับเด็กชายอรัส

CSR Project: Donation of money for artificial legCSR Project: Donation of money for artificial legCSR Project: Donation of money for artificial leg

การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปมอบตู้ยายักษ์และเตียงพยาบาลให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านท่าเขา ที่เกาะยาวน้อย ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ทำให้เราได้พบกับ “อารัส” เด็กชายวัย 9 ขวบ ที่ขาขวาพิการตั้งแต่กำเนิด ด้วยโรค lobster-claw foot (เท้ามีลักษณะคล้ายก้ามปู)

แม่ของน้องอารัสพูดกับพวกเราว่า “แม่อยากให้น้องได้เดินและใช้ชีวิตเหมือนเพื่อน แต่ไม่มีเงินรักษา อยากให้โรงพยาบาลฯ ช่วยน้องด้วย”

หลังจากคณะที่เดินทางไปมอบตู้ยาในครั้งนั้นกลับมาถึงโรงพยาบาล ก็ได้นำคำขอร้องของแม่น้องอารัสมาแจ้งให้ทุกคนในโรงพยาบาลฯ ทราบ ซึ่งคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานในองค์กรได้ร่วมกันบริจาคเงินสำหรับเป็นค่ารักษาและใส่เฝือกให้กับน้องอารัส โดยมีคุณหมอณรงค์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อของโรงพยาบาล เป็นผู้ให้การดูแลรักษากับน้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กลางเดือนพฤษภาคม น้องอารัสก็จะเดินทางมาใส่เฝือกขาที่โรงพยาบาล เพื่อที่อารัสจะได้สามารถ เดิน วิ่ง และเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ ตามที่น้องเคยฝันไว้ การรักษาครั้งนี้ส่งผลให้อารัสกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กปกติคนอื่นๆ และสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว หลังทำการรักษาแล้วโรงพยาบาลฯ ก็ไม่ได้เก็บค่ารักษาแต่อย่างใด แต่แม้จะทำการรักษาแล้ว อราสยังคงต้องใช้ขาเทียมเพื่อช่วยให้สามารถเดินได้ ดังนั้นคณะแพทย์ และเจ้าหน้าของโรงพยาบาลจึงได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อทำขาเทียมให้กับเขา


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล