โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่กำลังขาดแคลน โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนครั้งที่ 1 จึงเริ่มขึ้น โดยร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงาให้เป็นตัวแทนในการส่งความห่วงใยไปถึงน้องๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งหลังจากทางโรงพยาบาลฯ ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมถึงชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้สามารถรวบรวม ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รองเท้า กระเป๋า ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเปิดตัวโครงการที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายCSR Project: Once a year clear your wardrobe - No. 1CSR Project: Once a year clear your wardrobe - No. 1CSR Project: Once a year clear your wardrobe - No. 1

CSR Project: Once a year clear your wardrobe - No. 1CSR Project: Once a year clear your wardrobe - No. 1CSR Project: Once a year clear your wardrobe - No. 1

ประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงรายประมวลภาพโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดเชียงราย

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อปลายปี 2551 ทางโรงพยาบาลฯ ได้เลือกจังหวัดหนองบัวลำภู เพราะจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเป็นจังหวัด ที่ประชากรมีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศ และจากการประสานงานกับ นายศิริศักดิ์ ศรีหอม นายกองค์การบริหารส่วนนาสี อ.สุวรรณคีรี จ.หนองบัวลำภู ทราบว่ามีชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล ประกอบกับเมื่อเข้าสู่หน้าหนาว ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวเป็นประจำทุกปี ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นเวลากว่า 2 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทั้งในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับบริจาคไปยังชุมชน ทำให้ได้รับสิ่งของบริจาคจำนวนมาก และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ฟักทองขนส่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งของบริจาคให้เป็นประจำทุกปีโดยไม่คิดจ่าย เสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคนับร้อยกล่องที่ต้องใช้คอนเทนเนอร์ 1 คันในการส่งของทั้งหมดไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู จึงถูกส่งไปถึงมือชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือในตำบลนาสีกว่า 1,500 คน อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยในปลายปี 2552 นี้ ทางโรงพยาบาลฯ ก็จะเริ่มรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดานต่อไป

 

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) จ.พังงา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคจากคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนชาวภูเก็ตและผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่ปลายปี 2552 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทำให้ได้รับเสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคจำนวนมาก

คุณปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครเดินทางไปมอบเสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคให้แก่ พระครูสุวัตถิธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งให้ความช่วยเหลือชาวไทย และชาวมอแกน 74 ครอบครัว ที่อพยพจากเกาะพระทองหลังประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2547 โดยพระครูสุวัตถิธรรมรัตได้แบ่งชาวบ้านเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเทพรัตน์ และหมู่บ้านเทพประทาน พร้อมกับเลือกผู้นำหมู่บ้านให้คอยดูแลจัดการและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ทำให้เสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคจำนวนมากที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้เป็นตัวแทนรวบรวมน้ำใจจากชาวภูเก็ตส่งไปถึงทางวัดนั้น ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

โดยพระครูสุวัตถิธรรมรัตได้มอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งมีชาวไทยและชาวมอแกนเดินทางมารอรับเสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคจำนวนมาก สำหรับหนังสือนิทาน หนังสือความรู้ทั่วไป แบบเรียน และของเล่น ที่ได้รับบริจาคมาในครั้งนี้ จะนำไปไว้ในห้องสมุดของทางวัด ซึ่งเตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อขอรับบริจาคเพิ่มเติมปลายเดือนมีนาคมนี้

โดยหวังให้ห้องสมุดดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของเยาวชนจากทั้ง 2 หมู่บ้าน รวมถึงเยาวชนจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมต่อไป อนึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้จัดโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่กำลังขาดแคลน

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ให้กับวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงาโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ให้กับวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ให้กับวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงาโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ให้กับวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ให้กับวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงาโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ให้กับวัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา

 

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษ

18 ธันวาคม 2556
โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ครั้งที่ 7 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับน้ำใจจากชาวภูเก็ตและองค์กรต่างๆ ส่งเสื้อผ้า ผ้าห่มและส่งไปคลายหนาวถึงมือชาว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุเคราะห์จากครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาตราว จ.ศรีษะเกษ ในการเอื้อเฟื้อพื้นที่การส่งมอบ เกิดเป็นภาพประทับใจไม่รู้ลืม

ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดสังคมที่แบ่งปันอย่างยั่งยืนค่ะ

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษ

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษ

โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน : นำเสื้อผ้าไปมอบที่จังหวัดศรีษะเกษ


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล