บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือ รากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ บัตรจูเนียร์ ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ของการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม บัตรเดียวเพื่อความอบอุ่นใจในการวางรากฐานสุขภาพที่ดีแก่ลูกหลาน

อัตราสมัครสมาชิกใหม่

4,500 บาท
สมัครสมาชิก
 
รายการสิทธิประโยชน์
1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบ
ผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
40%
 1. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
 2. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4 ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก สงวนสิทธิ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
 5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และห้องอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
(ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)
12%
 1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
 2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และนวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
 3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
(ใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่สมัคร)
12%
 1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
 2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และนวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
 3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษ และวัคซีน
4. ส่วนลดค่าวัคซีน จากอัตราปกติ 12%
 1. ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
 2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอชและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตรประเภทอื่นๆ งดร่วมรายการ

5. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
 • ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
5%-10%
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือโรงพยาบาลพญาไท ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย และค่าทันตสุขภาพ
 2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามโรงพยาบาลกำหนด
 3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสีฟันขาว, รากเทียม และค่าแพทย์
 4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดสำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน และถอนฟันเท่านั้น
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
6. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น) 2 คืน
คืนละ 2,500 บาท
มูลค่ารวม 5,000 บาท
 1. วิธีการหักส่วนลดค่าห้องพัก จะต้องนำสิทธิ์นี้มาลดค่าห้อง จากราคาเต็มก่อน แล้วใช้ % ส่วนลดค่าห้องของแต่ละบัตรนำมาหักส่วนต่างที่เหลือ
 2. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และห้อง Economy
 3. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4 ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 6. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 7. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
 8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,000 – 2,500 บาท ต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร
7. ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก 5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
 1. ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ยกเว้นค่าแพทย์ทันตกรรม
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
8. ส่วนลด 30%  สำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU 3 ครั้ง
 1. ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการอื่นๆ
 2. สำหรับใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
 3. เครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
9. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษจากอัตราปกติ 5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท
มูลค่ารวม 1,000 บาท
 1. ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
 2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
10. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ 3 ครั้ง
ครั้งละ 400 บาท
มูลค่ารวม 1,200 บาท
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 3. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 400 บาทต่อครั้ง
11. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก จำนวน 2 ครั้ง
มูลค่าครั้งละ 500 – 1,500 บาท
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 2. ยกเว้นค่าอุปกรณ์พิเศษ, เครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการได้ครั้งละไม่เกิน 500 – 1,500 บาทต่อครั้ง

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล