Nina Kovzel

ฉันได้รับการวินิจฉัย จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตว่าฉันเป็นโรคมะเร็ง ฉันตกใจมาก ในหัวของฉันมีแต่คำว่า ทำไม ทำไมต้องเป็นฉัน

ฉันรู้สึกกังวลเเละนอนไม่หลับ  แต่ไม่นานฉันก็หายดี เพราะฉันโชคดีมากที่ได้รับการวินิจฉัยจากทางโรงพยาบาลที่รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Digital Mammogram โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตช่วยชีวิตฉันค่ะ

Hi there!

Getting in touch with us has never been easier.

Subscribe Newsletter

From Bangkok Hospital Phuket

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล