โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    ชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต    
 
         
         
Hospital Hospital
บริการสำหรับคนไข้
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
บริการทางการแพทย์ แพ็คเกจ & โปรแกรมตรวจสุขภาพ
บริการทางการแพทย์ โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ
บริการทางการแพทย์ โครงการชีววัฒนะ
บริการทางการแพทย์ การรักษาและบริการ
บริการทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวก
บริการทางการแพทย์ ชำระเงินออนไลน์
บริการทางการแพทย์ แผนก อี-บิซิเนส
บริการทางการแพทย์ E-Newsletter
บริการทางการแพทย์ แบบทดสอบสุขภาพจิตออนไลน์
บริการทางการแพทย์ ความรู้สุขภาพและการแพทย์
บริการทางการแพทย์ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต
บริการทางการแพทย์ ค้นหาข้อมูลด่วน
 

ใส่รหัส:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

ชำระเงินออนไลน์

เพียงท่านมีบัตรเครดิต ท่านก็สามารถชำระเงินออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง!

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขออำนวยความสะดวกให้ท่านในการชำระค่าบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สำหรับตัวท่านเองหรือให้กับบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน อาทิ

ผ่านแบบฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงของเรา เพียงท่านมีบัตรเครดิต ท่านก็สามารถชำระเงินออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสถานที่ที่มีบริการอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

มั่นใจระบบชำระเงินออนไลน์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้อย่างไร?

ท่านสามารถมั่นใจในระบบชำระเงินออนไลน์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารพันธมิตรของเรา ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง ข้อมูลธุรกรรมการเงินของท่าน ถูกจัดเก็บไว้ที่ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางของธนาคารกสิกรไทย มีความปลอดภัยในระดับสูง ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท PricewaterhouseCoopers และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์ : ขั้นตอนที่ 1 (ข้อมูลผู้ชำระเงิน)

วิธีการชำระเงิน: 1 ข้อมูลผู้ชำระเงิน » 2 รายละเอียดการชำระ » 3 ตรวจสอบความถูกต้อง » 4 หน้าชำระเงินของธนาคาร

การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์นี้มีความสำคัญในทุกขั้นตอน กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ (*จำเป็นต้องระบุ)

       
4
หน้าชำระเงินของธนาคาร
 
ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย *
(Security Code)
คำนำหน้าชื่อ *
(Prefix)
ชื่อ *
(First Name)

(ตรงกับบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)
นามสกุล *
(Last Name)

(ตรงกับบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)
เลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง *
(ID Card/Passport No)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
(The address can be contacted)
จังหวัด/รัฐ *
(Province/State)
ประเทศ *
(Country of Residence)
รหัสไปรษณีย์ *
(Zip/Post Code)
อีเมล์ *
(Email)
ยืนยันอีเมล์ *
(Confirm Email)
โทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรที่ติดต่อได้ *
(Mobile Phone/Phone can be contact)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในทุกขั้นตอนของแบบฟอร์มชำระเงินนี้
  • ข้อมูลที่ท่านระบุในแบบฟอร์มชำระเงินนี้ต้องเป็นความจริงทุกประการ
  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดในการชำระเงิน ที่เกิดจากท่านระบุข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการชำระเงินของท่านได้กระทำอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • การชำระเงินจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าธนาคารจะทำการอนุมัติการชำระเงินของท่าน

*กรุณาทำเครื่องหมายด้านหน้าเพื่อยืนยันว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ในการชำระเงินของโรงพยาบาลฯ

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ชําระเงินออนไลน์, ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, ระบบชำระเงินออนไลน์, บริการชำระเงินออนไลน์, การ ชำระ เงิน ออนไลน์, จ่ายค่ารักษา, ค่ารักษา ทางการแพทย์, แบบฟอร์มชำระเงิน

ชำระเงิน ค่ารักษา