โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    ติดต่อสอบถาม ข้อมูลทางการแพทย์    
 
         
         
Hospital Hospital
ติดต่อ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
ติดต่อ รพ.กรุงเทพภูเก็ต ติดต่อเรา
นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์
สนทนาออนไลน์ สนทนาออนไลน์
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น
ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา (ภาษาอังกฤษ)
 

ใส่รหัส:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find a good doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Make Online Payments ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
  Hospital

นัดหมายแพทย์ออนไลน์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ข้อมูลที่ท่านมอบให้โรงพยาบาลผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด จะไม่มีการเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นอันขาด

ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรักษาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามความต้องการของท่านเท่านั้น

ดังนั้น กรุณากรอกข้อมูล(*)ให้ถูกต้อง และให้รายละเอียดของท่านให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

หมายเหตุ:

  • กรุณาอ่าน "เงื่อนไขการใช้งาน" ด้านล่างของแบบฟอร์ม
  • กรณีนัดหมายเร่งด่วนกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 076 254 425 ต่อ 454 (เฉพาะลูกค้าที่ติดต่อผ่านเว็บไซต์)

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามออนไลน์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ป่วย

   
ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย *
(Security Code)
คำนำหน้าชื่อ *
(Prefix)
ชื่อ - นามสกุล *
(First Name - Last Name)

(ชื่อที่ใช้ในหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน)
เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล *
(Have you been our patient before?)
ประเทศและจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน *
(Country and province of residence)
จังหวัด (Province)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
(Phone No)

(กรุณาระบุรหัสประเทศ)
อีเมล์ *
(Email)
ยืนยันอีเมล์ *
(Confirm Email)
   

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

   
เจ้าหน้าที่แผนก e-Business ที่ติดต่อกับท่าน *
Officer of E-business, who contact with you
ไม่ ใช่ (Yes)
ต้องการนัดหมายเพื่อ *
(Make An Appointment)

(เช่น ต้องการปรึกษา หรือ ต้องการศัลยกรรม)
รายละเอียดเพิ่มเติม *
(Message Detail)
เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก*:
(Preferred Appointment)
ตัวเลือกที่
วัน
เวลา
1
2
ต้องการให้แนะนำแพทย์*
(Recommend a doctor for me)
   

เงื่อนไขการใช้งาน *

ข้าพเจ้ายินดียอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

  • การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้การยืนยันวัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที
  • ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมาย
  • การนัดหมายและการยืนยันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
  • หากเกิดข้อโต้แย้งต่างๆ ที่เกิดจากการใช้บริการจากโรงพยาบาลฯ และไม่สามารถตกลงได้ จะได้รับการไกล่เกลี่ยที่ศาลในเมืองไทย

* กรุณาทำเครื่องหมายด้านหน้าเพื่อยืนยันว่าคุณได้ศึกษาและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงพยาบาลฯ เพื่อดำเนินการส่งคำถาม
สมัครด่วน! ข้าพเจ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นอัพเดตจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

  

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้นหารายชื่อแพทย์, นัดหมายแพทย์, ราย ชื่อ แพทย์, ผลการค้นหาแพทย์, ตรวจสอบรายชื่อแพทย์, แบบฟอร์มนัดหมายแพทย์, ค้นหาและนัดหมายแพทย์, นัดพบหมอ, นัดพบแพทย์

รักษาพยาบาล