โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    การประชุมทางการแพทย์    
 
         
         
Hospital Hospital
งานประชุมสัมมนาทางการแพทย์
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์กระดูกและข้อ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต
สัมมนา การแพทย์ สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 

ประชุมสัมมนา/ข่าวกิจกรรม
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย

ข่าว/ประชุมสัมมนา/กิจกรรม
ข่าวสารโรงพยาบาล ข่าวสารโรงพยาบาล
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
1719
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

ต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ! งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว


เพียงสมัคร E-Newsletter ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ท่านก็จะได้รับทราบข่าวสารการจัดงานประชุมสัมมนาของโรงพยาบาลก่อนใคร

ปัจจุบันความรู้ทางวิชาการแพทย์โรคหัวใจ มีวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งในแง่การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

การพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในโรค การให้การรักาา ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและทันสมัย

การให้ความรู้ที่ถูกต้องและการแนะน้ำการรักษาอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย จะช่วยลดปัญหาด้านการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรค และให้การบริการเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆ ในภาคพื้นอันดามัน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงได้มีการจัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ

ภาพรวมและวัตถุประสงค์การจัดงาน

วัตถุประสงค์

 1. สามารถให้คำแนะนำ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการทำงานได้
 3. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน เพื่อสามารถให้การบริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างพึงพอใจ
 4. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กร

หัวข้อการสัมมนา

 1. How should we treat atrial fibrillation patients?
 2. Guidelines for clinical practice in CAD.
 3. Antiplatelet therapy in ACS.
 4. Common congenital heart diseases and interventional management.
 5. Introduction to cardiac magnetic resonance.
 6. Multiple CV risk management.

กลุ่มเป้าหมาย

 • แพทย์
 • พยาบาล
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2557
เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

งานสัมมนาทางการแพทย์ - 1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

วิทยากร

 • Dr.Thoranis Chantrarat, Cardiac Electrophysiologist,
  Phramongkutklao Hospital
 • Dr.Aramwong Thaweelap, Interventional Cardiologist,
  Bangkok Hospital Phuket
 • Dr.Wiwun Tungsubutra Interventional Cardiologist,
  Siriraj Hospital
 • Dr.Supaporn Roymanee, Pediatric Cardiologist,
  Songklanagarind Hospital
 • Dr.Naiyanet Chaiyen, Cardiac Imaging Cardiologist,
  Bangkok Hospital Phuket

กำหนดการ

08.30-08.45 น. Registration
08.45-09.00 น. Opening ceremony By President
09.00-09.40 น. How should we treat atrial fibrillation patients : Updated guidelines Dr.Thoranis Chantarat
09.40-10.20 น. Guidelines for clinical practice in CAD Dr.Aramwong Taweelap
10.20-11.00 น. Antiplatelet therapy in ACS; Decision today can impact a life Assistant Professor Dr.Wiwun Tungsubutra
11.00-11.30 น. Common congenital heart diseases and interventional management Dr.Supaporn Roymanee
11.30-12.15 น. Introduction to cardiac magnetic esonance; How can CMR guide diagnosis? Dr.Naiyanet Chaiyen
12.15-13.00 น. Lunch symposium "Multiple CV"  

ประมวลภาพในงานประชุม

ท่านสามารถขยายดูภาพขนาดใหญ่ โดยการคลิกที่ภาพที่ต้องการดู

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology1st Annual Scientific Meeting 2014: Update in Cardiology

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณโสภา หัวหน้าศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต
โทร 076 254 425 ต่อ 3760-1, 1610
อีเมล์ : info@phukethospital.com

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: สัมมนาวิชาการนานาชาติ โรคหัวใจ, สัมมนา โรคหัวใจ และหลอดเลือด, งานประชุม การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, งานอบรมทางการแพทย์ โรคหัวใจ, อบรมเรื่องโรคหัวใจ, งานสัมมนา โรคหัวใจ, สัมมนา การรักษาโรคหัวใจ, สัมมานาการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, สัมมนา รักษา โรคหัวใจ, สัมมนาการรักษาโรคหัวใจ, ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ