โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    ก้าวสู่มาตรฐานใหม่การรักษากระดูกหัก    
 
         
         
Hospital Hospital
งานสัมมนาการรักษากระดูกหัก
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
ภาพรวมและหัวข้อในการสัมมนา ภาพรวมและหัวข้อในการสัมมนา
ทีมวิทยากร ทีมวิทยากร
กำหนดการ กำหนดการ
ค่าสมัคร และ การชำระเงิน ค่าสมัคร และ การชำระเงิน
ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนออนไลน์
ลงทะเบียนออนไลน์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ลงทะเบียนออนไลน์ ประมวลภาพงานประชุม
 

ผู้ร่วมจัดงานสัมมนา


ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในการรักษากระดูกหัก
(GLOBALIZED TREND IN ORTHOPAEDICS)
ผู้ร่วมจัดงานสัมมนา ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในการรักษากระดูกหัก (GLOBALIZED TREND IN ORTHOPAEDICS)

ข่าว/ประชุมสัมมนา/กิจกรรม
ข่าวสารโรงพยาบาล ข่าวสารโรงพยาบาล
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
1719
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

งานประชุมทางการแพทย์ "ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในการรักษากระดูกหัก"
Globalized Trend in MIO (Minimally Invasive Osteosynthesis)

ต้อนรับสู่งานประชุมสัมมนาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ! งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว


เพียงสมัคร E-Newsletter ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ท่านก็จะได้รับทราบข่าวสารการจัดงานประชุมสัมมนาของโรงพยาบาลก่อนใคร

 

งานสัมมนาทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขาปัจจุบัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มโรคกระดูก ทั้งที่เกิดจากการทำงาน และสาเหตุในตัวผู้ป่วยเอง หรือจากการประสบอุบัติเหตุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากสถิติการเข้ารับการรักษาที่แผนกกระดูก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีผู้ป่วยนอก 1,300-1,500 รายต่อเดือน มีทั้งผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 40 รายต่อปี ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบประคับประคอง โดยการฉีดยาลดการอักเสบเข้ากระดูกสันหลัง 47 รายต่อปี และผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกหักที่รักษาด้วยวิธีการใส่เฝือก เดือนละ 50-60 ราย รวมทั้งการผ่าตัดเดือนละ 40-50 ราย

ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษา การผ่าตัดกระดูกนั้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม รวมทั้งการผ่าตัดชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น บุคคลากรทางการแพทย์จึงต้องพัฒนาความรู้ของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับนวัตกรรมการรักษา และผ่าตัดกระดูกและกระดูกสันหลัง
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการรักษาโรคทางกระดูกและกระดูกสันหลัง ตามหลักวิชาการที่ทันสมัย
  3. เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้เห็นภาพ และร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกและกระดูกสันหลังสันด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
  4. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้ แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
  5. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงพยาบาลและความเป็นผู้นำในการรักษาโรคกระดูกและกระดูกสันหลัง

กลุ่มเป้าหมาย

  • แพทย์
  • พยาบาล

วัน เวลา สถานที่จัดงาน

  • วันที่: 14 กันยายน 2557
  • เวลา: 9.00 น. - 17.00 น.
  • สถานที่: ห้องประชุม คิง คาร์ล กุสตาฟ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณธนิดา ไกรเทพ (หัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
โทรศัพท์มือถือ : 08 67427328
โทรศัพท์ : 076 254 425 ต่อ 3744
อีเมล์ : thanida.kr@bgh.co.th หรือ info@phukethospital.com

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ