โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    การสัมมนาทางการแพทย์    
 
         
         
Hospital Hospital
งานประชุมการรักษามะเร็งเต้านม
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
ภาพรวมและหัวข้อในการสัมมนา หัวข้อในงานประชุม
ไฮไลท์ของงานประชุม ไฮไลท์ของงานประชุม
วิทยากร วิทยากร
กำหนดการ กำหนดการ
ค่าสมัคร และ การชำระเงิน ค่าสมัคร/การชำระเงิน
ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนออนไลน์
โรงแรมราคาพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน โรงแรมราคาพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน
ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานประชุม ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานประชุม
โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์
ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม
ประมวลภาพงานประชุมสัมมนา ประมวลภาพงานประชุมสัมมนา
 

ผู้ร่วมจัดงานสัมมนา


1st Annual Meeting Cancer Care Conference
ผู้ร่วมจัดงานสัมมนา 1st Annual Meeting Cancer Care Conference

งานสัมมนาอื่นๆ

งานสัมมนาทางการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ ปี 2558
งานสัมมนาทางการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ ปี 2557
งานสัมมนาทางการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ ปี 2556
งานสัมมนาทางการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ ปี 2555
 
   

งานประชุมทางการแพทย์ "1st Annual Meeting Cancer Care Conference"

ต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ!... งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว

ชมประมวลภาพงานประชุมสัมมนา "1st Annual Meeting Cancer Care Conference"


ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้กับทางโรงพยาบาลได้โดยการสมัคร e-Newsletter ของเรา
ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาลล่วงหน้า จากนั้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 

สาส์นจากผู้อำนวยการการสัมมนา

นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการการประชุม
นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง
ผู้อำนวยการการสัมมนา

ในภาวะการณ์ปัจจุบัน โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับโลก ซึ่งเป็นภัยเงียบและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและในวัยผู้สูงอายุมากที่สุด โดยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกปีละ 13.7 ล้านคน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงถึงปีละ 7.6 ล้านคนทั่วโลก ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในอีก 18 ปีข้างหน้า คือ ใน พ.ศ. 2573 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกอาจสูงถึง 17 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ทั้งด้านการรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การรักษาแบบประคับประคอง การปลูกถ่ายไขกระดูก รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรักษาและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สามารถตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้นและดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังที่จะหายขาด หากพบสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น หรือมีภาวะการปลอดโรคในระยะยาวได้มากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับ 4 สถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขา ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่องาน "1st Annual Meeting Cancer Care Conference (การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง)" ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมถึงบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านโรคมะเร็ง หรือสาขาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพ
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านโรคมะเร็ง ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยน ความก้าวหน้า ความรู้ และบุคลากรในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • แพทย์
 • พยาบาล
 • เภสัชกร
 • บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโรคมะเร็ง

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน

 • วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557
  เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
  ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
  เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
  ณ ห้องประชุม คิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ติดต่อสอบถาม

คุณเกษกนก กมลมาตยากุล (หัวหน้าศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
โทรศัพท์ : 076 254 421 ต่อ 8315
โทรศัพท์มือถือ : 08 5444 8441
อีเมล์ : info@phukethospital.com

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ

   
สมัครร่วมการสัมมนา