โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    การประชุมทางการแพทย์    
 
         
         
Hospital Hospital
งานประชุมสัมมนาทางการแพทย์
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์กระดูกและข้อ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต
สัมมนา การแพทย์ สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 

ประชุมสัมมนา/ข่าวกิจกรรม
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย

ข่าว/ประชุมสัมมนา/กิจกรรม
ข่าวสารโรงพยาบาล ข่าวสารโรงพยาบาล
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
1719
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

งานประชุมทางการแพทย์ "โครงการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา (Varicose Vein Symposium)"

ต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ!... งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว


ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้กับทางโรงพยาบาลได้โดยการสมัคร e-Newsletter ของเรา
ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาลล่วงหน้า จากนั้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพรวมและวัตถุประสงค์การจัดงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา

กลุ่มเป้าหมาย

 • แพทย์
 • พยาบาล
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ

รายละเอียดอื่นๆ

 • วันสัมมนา: วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557
 • เวลา: 08.30-13.15 น.
 • สถานที่: ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 รพ. กรุงเทพภูเก็ต
 • ลงทะเบียนร่วมสัมมนา: info@phukethospital.com
 • สอบถามทางอีเมล์: info@phukethospital.com.
 • สอบถามทางโทรศัพท์: 076 254425 ต่อ 1296
งานสัมมนาทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กล่าวเปิดงาน นพ.ณรงค์ฤทธ
09.15-09.45 น. Conventional and Endoscopic Surgery for Varicose Vein นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง,
ศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
09.45-10.15 น. Laser Management for Varicose Vein พญ.ปัณณรัตน์,
อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.15 น. Sclerosing Agent Injection for Varicose Vein นพ.สุขสันต์ กนกศิลป์,
ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
11.15-11.45 น. X-ray Intervention for Varicose Vein นพ.วชิระ จรุงเกียรติขจร
รังสีแพทย์ - รังสีวิทยาหลอดเลือด, รังสีร่วมรักษา
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
11.45-13.00 น. Lunch Symposium : Experience of X-ray Intervention for Varicose Vein in Bangkok Hospita นพ.คมกริช ฐานิสโร
รังสีแพทย์ - รังสีวิทยาหลอดเลือด, รังสีร่วมรักษา
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
13.00-13.15 น. Non Medication Treatment for Varicose Vein นพ.สยาม หาญพิพัฒน์
อายุรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู - การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 

วีดีโอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาบน YouTube

 • ความยาววีดีโอ: 1:02
 • วีดีโอโดย นพ. สุขสันต์ กนกศิลป์

 

ประมวลภาพในงานประชุม

งานประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา งานประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา
งานประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา งานประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา
งานประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดที่ขา  

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ