โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    การประชุมทางการแพทย์    
 
         
         
Hospital Hospital
งานประชุมสัมมนาทางการแพทย์
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์กระดูกและข้อ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต
สัมมนา การแพทย์ สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 

ประชุมสัมมนา/ข่าวกิจกรรม
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย

ข่าว/ประชุมสัมมนา/กิจกรรม
ข่าวสารโรงพยาบาล ข่าวสารโรงพยาบาล
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
1719
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

งานประชุมทางการแพทย์ "โรคจากการลดความดันบรรยากาศ (Decompression Sickness)"

ต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ!... งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว


ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้กับทางโรงพยาบาลได้โดยการสมัคร e-Newsletter ของเรา
ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาลล่วงหน้า จากนั้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพรวมและวัตถุประสงค์การจัดงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ เรื่องโรคจากการลดความดันบรรยากาศและการรักษา
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพ

หัวข้อการสัมมนา

 1. ฟิสิกส์และสรีรวิทยาในการดำน้ำ (Diving Physics and Physiology)
 2. หัวข้อ "โรคจากการลดความดันบรรยากาศและการรักษา (Decompression Sickness and Treatment)
 3. หัวข้อ "การดูแลผู้เจ็บป่วยจากสิ่งมีชีวิตอันตรายในน้ำ (Maritime Hazards)"
 4. หัวข้อ "การบาดเจ็บจากแรงดัน (Barotraumas)"
 5. หัวข้อ "Drugs and Diving"

กลุ่มเป้าหมาย

 • แพทย์
 • พยาบาล
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

งานสัมมนาทางการแพทย์ โรคจากการลดความดันบรรยากาศ

 

วิทยากร

ร.อ.นพ. ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ รน.
แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ/ แพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

 

กำหนดการ

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.45 น. เปิดการอบรม
08.45-09.45 น. หัวข้อ "ฟิสิกส์และสรีรวิทยาในการดำน้ำ (Diving Physics and Physiology)"
09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น. หัวข้อ "โรคจากการลดความดันบรรยากาศและการรักษา
(Decompression Sickness and Treatment)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. หัวข้อ "การดูแลผู้เจ็บป่วยจากสิ่งมีชีวิตอันตรายในน้ำ (Maritime Hazards)"
14.00-15.00 น. หัวข้อ "การบาดเจ็บจากแรงดัน (Barotraumas)"
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.00 น. หัวข้อ "Drugs and Diving"

 

รายละเอียดค่าสมัครและลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
 • ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  ชื่อบัญชี บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เลขที่บัญชี 592-200-555-7
  (กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 076-254425 ต่อ 2201)
 • กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2556
 • ดาว์โหลดใบสมัคร
 • โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบสมัครและค่าลงทะเบียนแล้ว
 • หากผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการประชุมได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร 076 254 425 ต่อ 2201
อีเมล์ : info@phukethospital.com

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ