โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    การประชุมสัมมนาวิชาการ    
 
         
         
Hospital Hospital
Andaman Quality Forum
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
ภาพรวมงานประชุม ภาพรวมงานประชุม
กำหนดการ กำหนดการ
ค่าสมัคร/การชำระเงิน ค่าสมัคร/การชำระเงิน
ลงทะเบียนออนไลน์ ลงทะเบียนออนไลน์
โรงแรมที่แนะนำ โรงแรมที่แนะนำ
ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานประชุม ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานประชุม
ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์งานประชุม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 

ข่าว/ประชุมสัมมนา/กิจกรรม
ข่าวสารโรงพยาบาล ข่าวสารโรงพยาบาล
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
1719
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

งานประชุมสัมมนา "Andaman Quality Forum ครั้งที่ 1/2556
Green Health : Care & Share"

ต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ! งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว


เพียงสมัคร E-Newsletter ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ท่านก็จะได้รับทราบข่าวสารการจัดงานประชุมสัมมนาของโรงพยาบาลก่อนใคร

 

ภาพรวมและวัตถุประสงค์การจัดงาน

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย (Patient Safety) เป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วย (Continuous Quality Improvement, Environment Management, Corporate Social Responsibility and Patient Safety) และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจากการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ด้วยแนวคิดสุขภาพดีแบบองค์รวมให้เกิดความหลากหลาย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และถ่ายทอดประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงได้จัดการประชุมวิชาการ Andaman Quality Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "Green Health: Care & Share"

วัตถุประสงค์การจัดงาน
ส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วย (Continuous Quality Improvement, Environment Management, Corporate Social Responsibility and Patient Safety) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ

หัวข้อสัมมนา

 • 5 มิติสุขภาพ Green Health Organization : Care & Share เพื่อชีวิตที่สมดุล
 • 5 มิติสุขภาพ สู่ Energetic Organization : Nursing
 • Healing Environment
 • การพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาล
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในโรงพยาบาล
 • เผชิญความท้าทายด้วยจิตสดใส กายแข็งแรง
 • Open Heart บายพาสหัวใจ By นิ้วกลม
 • เครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคม : ใจถึงใจ...การให้ที่ยั่งยืน
 • โรงพยาบาลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเพื่อสังคม “ความสุขที่แท้จริง”
 • Patient Safety Culture
 • Trigger Tools to Identify Patient Safety Incidents
 • มิติคุณภาพกับความปลอดภัยของผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ใบสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (PDF ไฟล์)
การประกวดคำขวัญ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่วมประกวดคำขวัญ (PDF ไฟล์)
ร่วมนำเสนอผลงาน Poster Presentation ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่วมเสนอ Poster Presentation (PDF ไฟล์)

ระยะเวลาจัดประชุม
ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุม King Carl Gustaf's อาคาร 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ติดต่อสอบถาม
คุณจารุเนตร ทนงสุข (ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
โทรศัพท์: 076-254-421-9 ต่อ 1641, 2224, 2297
โทรสาร: 076-254430

Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

Medical Centers and Clinics